Książka pt. Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego

  • 06 grudnia 2018
Ostrowicka Helena, Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego, SEDNO 2018
Ostrowicka Helena, Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego, SEDNO 2018

Polecamy antologię pięciu tekstów (tłumaczonych z języków angielskiego i niemieckiego), która została przygotowana u progu kolejnej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Książka dostarcza użytecznych narzędzi opisywania zmian zachodzących w rodzimym szkolnictwie wyższym i prezentuje metodologię badań społecznych. Pozwala jednocześnie uzyskać perspektywę porównawczą, zapoznając czytelnika z konkretnymi kategoriami analitycznymi stosowanymi do opisu stanu sytuacji bieżącej i scenariuszy rozwoju szkolnictwa w przyszłości w innych krajach. Używane w tekstach narzędzia analizy dyskursu stają się szczególnie przydatne w warunkach wyraźnie nasilonej, publicznej dyskusji na temat problemów polskiej nauki i edukacji akademickiej, w której głos zabierają różni aktorzy społeczni: dziennikarze, akademicy, politycy, przedsiębiorcy. Teorie i badania dyskursu zastosowane w rozprawach zamieszczonych w antologii dostarczają pojęć i kategorii zapewniających bardziej świadomy udział w tej debacie oraz pozwalają zrozumieć, w jaki sposób sytuacja uniwersytetu zależą od tego, kto, co i jak o nim mówi. Dla badaczy i badaczek uniwersytetu tematy związane z dyskursem nie powinny być obojętne. Więcej TU.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz