Publikacja nt. interdyscyplinarnego ujęcia dyskursu edukacyjnego

  • 30 września 2018
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja, Nr 2(12)2017
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja, Nr 2(12)2017

Zapraszamy do lektury numeru tematycznego pt. Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym - dyskusje i praktyki badawcze na łamach czasopisma „Kultura - Społeczeństwo - Edukacja” Nr 2/2017, który ukazał się pod redakcją naukową Prof. nadzw. dr hab. Heleny Ostrowickiej.

Odnaleźć tam można wiele interesujących tekstów. Szczególnie polecamy te autorstwa naszego zespołu:

  • Helena Ostrowicka: Dyskurs edukacyjny, weredykcja i pedagogie – od konstelacjizwiązków dyskursu i edukacji do aleturgicznej analizy praktyki edukacyjnej; s. 153-172.
  • Justyna Spychalska-Stasiak: Na tropie dyskursu traumy w metodologicznej samowiedzy pedagogicznej; s. 245-272.
  • Aleksandra Rzyska: Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztaty Analizy Dyskursu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 7–8 listopada 2016 roku; s. 407-409.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz