Geneza

Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem jest obecnie najmłodszą jednostką organizacyjną w strukturze Instytutu Pedagogiki, albowiem funkcjonuje od 1 października 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 83/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2017 roku. Funkcję kierownika pełni prof. nadzw. dr hab. Helena Ostrowicka.

Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem ma swój rodowód w Pracowni Metodologii Badań Pedagogicznych. Pracownia ta w latach 2015/2016 i 2016/2017 działała przy Zakładzie Filozofii Edukacji i Metodologii Badań UKW (aktualnie: Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej).

Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem współpracuje z Zakładem Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej. Wyrazem tego są między innymi comiesięczne spotkania naukowe, w ramach których pracownicy i doktoranci obu jednostek prezentują najnowsze ustalenia naukowe i dzielą się doświadczeniem badawczym.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz