Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem

Witamy na stronie Katedry Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem UKW! Witamy na stronie Katedry Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem UKW!

Witamy na stronie Katedry Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem UKW!

Katedra to jednostka funkcjonująca w ramach Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

o jednostce

Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem funkcjonuje od 1 października 2017 roku na podstawie Zarządzenie Nr 83/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2017 roku. 1 października 2019 roku Zakład przekształcono w Katedrę Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem.

Zapraszamy na profil facebookowy Katedry.

Kontakt

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni - kierownik
tel. (052) 34 19 307
hostrowicka@ukw.edu.pl